Kim jest in-house lawyer i czy warto go mieć?

W przypadku osób fizycznych kontakt z prawnikiem zdarza się zazwyczaj wówczas, gdy w naszym życiu dzieje się coś niepokojącego – zostajemy pozwanymi w sprawie, mamy problemy z relacjami rodzinnymi (w zakresie spadku lub kwestii małżeńsko-rodzicielskich) lub sami decydujemy się wytoczyć komuś proces.

W przypadku przedsiębiorców kwestia ta wygląda inaczej. W ramach codziennego funkcjonowania spotykają się oni bowiem z różnorodnymi procedurami i przepisami, w których gąszczu łatwo się pogubić. W związku z tym wielu z nich decyduje się na stałą współpracę z prawnikami, często na zasadzie zatrudnienia tzw. in-house lawyera.

Kim jest in-house lawyer?

To przejęte z angielskiego sformułowanie oznacza prawnika, który jest zatrudniony w firmie i zajmuje się jej obsługą prawną. Ze względu na charakter pracy, najczęściej jest to radca prawny (adwokat bowiem nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę). Nie ma jednak takiego wymogu – funkcję tę może pełnić także osoba, posiadająca wykształcenie prawnicze, która jednak nie skończyła aplikacji radcowskiej (czyli specjalnego szkolenia, które – z drobnymi wyjątkami – musi odbyć radca prawny). Warto jednak pamiętać, że jedynie radca prawny posiada pełne uprawnienia związane z występowaniem przed sądami powszechnymi. W związku przedsiębiorcy najczęściej decydują się właśnie na ich zatrudnienie. Więcej informacji znajdziecie pod adresem kancelariaminsk.pl.

Czym zajmuje się in-house lawyer?

W zależności od umowy, łączącej go z przedsiębiorcą, zakres jego obowiązków może być różny. Co do zasady jednak:

  1. przygotowuje lub opiniuje projekty aktów wewnętrznych (np. regulaminów czy statutów);
  2. negocjuje umowy z partnerami;
  3. zajmuje się kwestiami, dotyczącymi pracowników w zakresie prawa pracy;
  4. reprezentuje przedsiębiorcę w postępowaniach sądowych i administracyjnych.